دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

پوستر دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

دومین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه عالی سیمای دانش با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

-ترویج کشاورزی پایدار    
-آفات و علف های هرز و پایداری    
-آب و پایداری    
-خاک و پایداری    
-روش های بیولوژیکی و پایداری    
-نانو مواد و پایداری    
-مکانیزاسیون و پایداری    
-اقتصاد کشاورزی و پایداری

 

محورهای همایش:

-راهبرد های ترویجی در توسعه کشاورزی پایدار        
-فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در توسعه کشاورزی پایدار        
-الگوهای مناسب پذیرش کشاورزی پایدار        
-نقش آموزش و ترویج در کشاورزی پایدار        
-پذیرش فناوری های نوین و حفاظتی و توسعه کشاورزی پایدار        
-مشارکت مردمی و کشاورزی پایدار        
-دولت و کشاورزی پایدار        
-خصوصی سازی و کشاورزی پایدار        
-روشهای پایدار مبارزه با آفات    
-روش های پایدار مبارزه با علف های هرز        
-مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی        
-بهره وری و کارایی آب در کشاورزی و پایداری        
-آب مجازی و پایداری        
-آلودگی منابع آب و پایداری        
-الگوی های تمایل به پرداخت در حفاظت از منابع تولید    
-بهره وری و کارایی تولید و پایداری        
-الگوهای حفاظت خاک و پایداری        
-پذیرش روش های بیولوژیکی توسط بهره برداران        
-معرفی روش هالی بیولوژیک در راستای کشاورزی پایدار        
-کاربرد نانو مواد و کشاورزی پایدار    
-معرفی نانوموادها در راستای کشاورزی پایدار    
-معرفی روش های حفاظتی مکانیزاسیون در راستای کشاورزی پایدار