اولین کنفرانس ملی فقه،حقوق و علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی فقه،حقوق و علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی فقه،حقوق و علوم انسانی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
فقه و حقوق
فلسفه و فلسفه علم 
روانشناسی و تعلیم و تربیت اسلامی
جامعه‌شناسی، مردم شناسی و ارتباطات