اولین همایش ملی سواد آموزی و ارتقای سلامت

اولین همایش ملی سواد آموزی و ارتقای سلامت

پوستر اولین همایش ملی سواد آموزی و ارتقای سلامت

اولین همایش ملی سواد آموزی و ارتقای سلامت در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۴ توسط موسسه گلبانگ جوان و موسسه آموزش عالی کاشمر با تأییدیه سازمان نهضت سوادآموزی در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی
-کیفیت زندگی
-بهزیستی، سرزندگی و شادکامی
-عوامل خانوادگی و شغلی موثر بر سلامت
-رفتار سازمانی و سلامت
-ارتباط سلامت با کیفیت فرایند یاددهی- یادگیری
-راهکارهای ارتقاء سطح سلامت ( مداخلات درمانی، روانشناختی و اجتماعی)
-نقش نهادهای اجتماعی در ارتقاء سطح سلامت آموزش دهندگان و فراگیران
-فرصت ها، چالش ها و راهکارهای ارتقای سلامت
-نقد و بررسی برنامه های درسی با توجه به سبک زندگی مبتنی بر سلامت
-شیوه های آموزشی جدید در جهت آموزش سبک زندگی مبتنی بر سلامت به آحاد جامعه
-نقش تکنولوژی آموزشی در ارتقای سطح سواد و سلامت
-راهکارهای افزایش کیفیت و اثربخشی برنامه های پس از سواد آموزی در افزایش سطح سلامت
-نقش سایر ارگان ها در تدوین، اجرای برنامه های سوادآموزی مرتبط با سلامت
-سایر موضوعات مرتبط
-محور ویژه: خواندن، درک متن و مهارت های پردازش نحوی و واجی