دومین همایش ملی شهر اسلامی

دومین همایش ملی شهر اسلامی

Second National Conference on Islamic city

پوستر دومین همایش ملی شهر اسلامی

دومین همایش ملی شهر اسلامی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط شهرداری اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- احیاء هویت معماری و شهرسازی ایران اسلامی و دستیابی به الگوهای جدید و همسو با فرهنگ دینی و ملی
-  تعیین مولفه های شهر اسلامی در شکل گیری فضای کالبدی شهر اسلامی
- ارائه راهکارهای عملیاتی جهت دستیابی به شاخصه های معماری و شهرسازی اسلامی
- گسترش اندیشه "شهر اسلامی" در سطح کشور و تلاش برای بسط تفکر آرمانی شهر اسلامی و جهت دهی به فعالیت های فرهنگی و اجرایی در راستای اجرای مولفه های شهر اسلامی
- مقایسه تطبیقی شهر اسلامی با شهر اروپایی
- ایجاد ساختارهای مشخص و نظامهای معین برای حرکت در مسیر تحقق معماری اسلامی ایرانی
- ایجاد انگیزه و هم افزایی میان کارشناسان،صاحب نظران و مسوولان مرتبط با امور شهری
- توسعه و تعمیق مسوولیت پذیری، مدیریت و مشارکت در ساخت شهر اسلامی

محورهای همایش:

 شهر اسلامی و هویت فرهنگی و معنوی و ساحت قدسی انسان
   - هویت در شهر اسلامی
   - محیط پدیداری و شهراسلامی
   - شهراسلامی از دیدگاه قرآن ، حدیث و فقه
   - اندیشه های اسلامی و شهراسلامی
   - نظام ارزشی شهروندان در شهر اسلامی

 ارائه الگوها و مدلهای معماری و شهرسازی اسلامی – ایرانی
   - نقش معماری اسلامی در شهر های ایران
   - نقش معماری و فضاهای شهری در پیشگیری و کاهش جرم

 شهر اسلامی، هنر و زیبایی شناسی
   - مبلمان شهری و شهر اسلامی
   - نورپردازی در شهراسلامی
   - نمادها ، سمبل ها و تزئینات در شهراسلامی
   - رنگ ها و تاثیر آن بر روحیه و رفتار شهروندان
   - شهراسلامی و فضای سبز و زیبا سازی شهر

 شهر اسلامی و الگوی پیشرفت و توسعه پایدار
   - شهراسلامی و شهرهای مدرن دنیا
   - چالش ها و فرصت های آینده شهراسلامی
   - ارتباطات در شهر اسلامی و مفاهیم توسعه پایدار

 شهر اسلامی و امنیت شهری
   - عوامل موثر بر امنیت خانه، محله و شهر در شهر اسلامی
   - رابطه ابعاد امنیت و رشد و پیشرفت شهر
   - وظایف متقابل حاکمیت و شهروندان برای تامین امنیت در شهر اسلامی

 شهر اسلامی رفاه شهروندی و عدالت اجتماعی
   - بازار ، محور اقتصادی شهراسلامی
   - شهراسلامی و بانکداری اسلامی
   - شهراسلامی و تولید و مصرف شهری
   - شهراسلامی و سیستم سکونتگاهی
   - شهراسلامی و دسترسی های شهری
   - شهراسلامی و فرهنگ اسلامی
   - شهر اسلامی و دستیابی به خودکفایی، و سرمایه ایرانی
   - شهر اسلامی و راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی

 شهر اسلامی ، وقف و اموال عمومی
   - استفاده از سرمایه های دینی و ثروت عمومی در جهت خدمت رسانی عام المنفعه

 شهر اسلامی و گردشگری
   - بررسی راهکارهای جذب و موانع گردشگری
   - الگوها و مدل های تفریح و نشاط عمومی در شهر اسلامی
   - تاثیر گردشگری بر رفتارهای اجتماعی

 شهر اسلامی و حمل و نقل شهری
   - ابعاد عبور و مرور ایمن، سریع، آسان و پیشرفته در شهر اسلامی
   - حمل و نقل مدرن و تاثیر آن در بهداشت روانی شهروندان

 شهر اسلامی و مدرنیته
   - تحقق شهر اسلامی و حفظ نیازهای نوین و مدرن انسان
   - فناوری، تکنولوژی، ارتباطات و سبک زندگی در شهر اسلامی
   - الگوها و مدلهای دانش، علم و فناوری در شهر اسلامیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی شهر اسلامی