همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

National Conference on International Law in the mirror of the day

پوستر همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز

همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط جهاددانشگاهی استان آذربایجان‌غربی در شهر ارومیه برگزار گردید.


همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز با حضور اساتید برجسته کشوری با همکاری و مشارکت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان آذربایجان‌غربی، دادگستری استان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مراغه و جامع علمی-کاربردی استان، دانشگاه پیام نور استان آذربایجان‌غربی و دانشگاه ارومیه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد ارومیه واقع در جاده سلماس برگزار شد.مقالات پذیرش شده در همایش ملی حقوق بین الملل در آیینه علوم روز