نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

First National Congress on Iran,s Irrigation & Drainage

پوستر نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری کمیته ی ملی آبیاری و زهکشی ایران، با تکیه بر متخصصین، محققین و دست‌اندرکاران برجسته سراسر کشور، نسبت به برگزاری بزرگ‌ترین و نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران اقدام نموده و امیدوار است با حضور اساتید برجسته دانشگاهی، متخصصین و محققین علمی و مسئولین عالی‌رتبه حوزه آب کشور، نسبت به همگرایی این گروه ارزشمند از جامعه علمی و اجرایی کشور بپردازد.

 

 

در راستای تجمیع و تمرکز کلیه فعالیت‌های علمی و دستاوردهای مختلف و مرتبط با علوم مهندسی آب و آبیاری و زهکشی، کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران به نحوی طراحی شده است که دربرگیرنده کلیه ابعاد و علوم مرتبط با مهندسی آب باشد. این کنگره مشتمل بر 11همایش ملی به شرح ذیل می‌باشد:

 

 1. همایش ملی آب و اقلیم
 2. همایش ملی آب سطحی
 3. همایش ملی آب زیرزمینی
 4. همایش ملی آب، جامعه و فرهنگ
 5. همایش ملی آب، اقتصاد و توسعه
 6. دومین همایش ملی آب، آبیاری و بهره‌وری
 7. دومین همایش ملی آب، زهکشی و پایداری
 8. همایش ملی آب و محیط زیست
 9. همایش ملی آب و سازه‌های آبی
 10. همایش ملی آب و فن‌آوری اطلاعات
 11. همایش ملی آب و هوا شناسی