چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

4th Conference on Insurance Business

پوستر چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۰ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۰ توسط مرکز توسعه کسب و کار صنعت بیمه و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

مرکز توسعه کسب و کار صنعت بیمه (وابسته به شرکت ایده پردازان کسب و کار) با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده بیمه به منظور فراهم ساختن بستر ایجاد، انتقال و تبادل بینش، دانش، مهارت و تجارب بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه اقدام به طراحی و برگزاری چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه و جشنواره تجارب برتر بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه در مهر 1390 نموده است.
 
این کنفرانس و جشنواره در سه بخش دانشی-بینشی، مهارتی-تجربی و تجلیل از برترینها برگزار می گردد.
 
در بخش دانشی-بینشی با حضور کارشناسان و متخصصان مباحث دانشی و بینشی مرتبط با اهداف و محورهای کنفرانس و جشنواره مطرح و به بحث و بررسی گذاشته می شود.در بخش تجلیل از برترینها از مدیران شعب، نمایندگان حقیقی و حقوقی و کارگزاران بیمه برتر معرفی شده از سوی شرکتهای بیمه طی مراسمی ویژه تجلیل می شود و به آنان به رسم یادبود و قدردانی لوح تقدیر، تندیس و مدال افتخار اهدا می گردد.در بخش مهارتی-تجربی با حضور برگزیدگان برتر بیمه تجلیل شده تجارب، طرحها، برنامه ها و اقدامات اجرایی موفق مرتبط با اهداف و محورهای کنفرانس و جشنواره توسط آنان ارائه و بررسی می شود.

*اهداف کنفرانس و جشنواره
 1-   معرفی روشهای نوین بازاریابی و فروش خدمات بیمه
 2-   ارتقای فرهنگ، دانش، بینش و مهارت بازاریابی و فروش خدمات بیمه
 3-   معرفی تجربه ها و روش های موفق و ایجاد انگیزه در شبکه بازاریابی و فروش خدمات بیمه
 4-   آشنایی با مدیران، نمایندگان، کارگزاران موفق، متخصصین و مشاورین بازاریابی و فروش خدمات بیمه
 5-   ترویج اخلاق حرفه ای و رقابت سالم در بازاریابی و فروش خدمات بیمه
 
*محورهای کنفرانس و جشنواره
1- بازاریابی و فروش الکترونیکی بیمه
2- مدیریت ارتباط با مشتری بیمه
3- مسایل نیروی انسانی در بازاریابی و فروش بیمه
4- اصول و فنون مذاکره و تکنیکهای فروش حرفه ای بیمه
5- تجربیات موفق در زمینه بازاریابی و فروش بیمه
6- روشهای طراحی خدمات جدید و توسعه بازار بیمه
7- خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در بازاریابی وفروش بیمه
8- ایجاد و توسعه تفکر بازار محور و نگرش مشتری مدار در کسب و کار بیمه
9- روشهای خلاق حل مسایل در بازاریابی و فروش خدمات بیمه
10- آسیب شناسی بازاریابی و فروش خدمات بیمه در ایران
11- مسایل اخلاق حرفه ای و رقابت سالم در بازاریابی و فروش خدمات بیمه
12- سایر مباحث بازاریابی و فروش حرفه ای خدمات بیمه

*حوزه های تحت پوشش کنفرانس و جشنواره
1- بیمه های عمر و زندگی
2- بیمه های غیر زندگیمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه