دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار

پوستر دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مبانی نظری معماری ایرانی- اسلامی :
- جایگاه معماری ایرانی- اسلامی در عصر حاضر
- امکان تحقق پذیری معماری اسلامی در عصر حاضر
- نقد نظریه های معماری اسلامی
- نقد  آثار معماری با رویکردهای زندگی ایرانی- اسلامی
- تأثیر فلسفه اسلامی در معماری ایرانی- اسلامی
- شهر اسلامی و هویت فرهنگی و معنوی و ساحت قدسی انسان
- جایگاه معماری ایرانی- اسلامی در شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)
 
 
ضوابط و مقررات و معماری ایرانی- اسلامی :
- بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای معماری ایرانی- اسلامی
- بررسی ضوابط و مقررات شهرداری ها و طرح های فرادست در معماری ایرانی- اسلامی
- بررسی ضوابط و مقررات حفظ میراث فرهنگی در معماری ایرانی- اسلامی
- بررسی مقررات و ضوابط ساختمانی بر اساس الگوهای معماری ایرانی- اسلامی در شهرهای مذهبی از قبیل قم، مشهد، شیراز که حرم اهل بیت محسوب میشوند. 
 
 
کالبد معماری ایرانی- اسلامی :
- بررسی تطبیقی معماری عصر حاضر با ویژگی های معماری ایرانی- اسلامی (امنیت، حریم، آسایش، اشرافیت و ...)
- بررسی معیارهای کالبدی- فضایی معماری ایرانی- اسلامی در مسکن شهری
- بررسی معیارهای کالبدی- فضایی معماری ایرانی- اسلامی در مسکن روستایی
- مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در معماری ایرانی- اسلامی
- بررسی نحوه استفاده از تکنولوژی مدرن در معماری ایرانی- اسلامی
- کالبد معماری ایرانی- اسلامی در شهرهای قم، مشهد و شیراز به عنوان حرم اهل بیت(ع)
 
 
جایگاه معماری در شهر ایرانی- اسلامی :
- سیمای شهر ایرانی- اسلامی
- بررسی تطبیقی مولفه های توسعه پایدار در معماری ایرانی- اسلامی
- تأثیر حفظ آثار و بافت های ارزشمند تاریخی در احیای ارزش های معماری ایرانی- اسلامی
- گردشگری و معماری ایرانی- اسلامی
- جایگاه شهرهای قم، مشهد و شیراز به عنوان حرم اهل بیت(ع) در صنعت گردشگری