کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

National Congress on Islamic & Human Applied Sciences

پوستر کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی

کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳ توسط مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر گرگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

- معارف دینی بومی و نقش آن در به روز رسانی علوم انسانی اسلامی

- انقلاب اسلامی و نقش آن در تحول علوم انسانی اسلامی

- راهکارهای تعامل علوم انسانی اسلامی با علوم انسانی غیر اسلامی

- علما و دانشمندان اسلامی ایرانی و جایگاه آنان در تحول علوم انسانی اسلامی

- تکنولوژِی و نقش آن در تحول علوم انسانی اسلامی

- زبان و ادبیات فارسی و نقش آن در پیشرفت علوم انسانی اسلامی

- پیوند زبان و ادبیات فارسی و دیگر زبان ها و نقش آنان در پیشرفت علوم انسانی اسلامی

- همچنین مقالاتی در کلیه زمینه های مربوط به علوم انسانی از قبیل هنر، ادبیات فارسی و غیر فارسی، تاریخ، جغرافیا، حقوق، فقه، الهیات، علوم انسانی،اقتصاد و...

 مقالات پذیرش شده در کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی