همایش ملی نقش آموزش در چشم انداز ایران 1404

همایش ملی نقش آموزش در چشم انداز ایران 1404

National Congress on The Impact of Education in Iran 1404 Vision

همایش ملی نقش آموزش در چشم انداز ایران 1404 در تاریخ ۶ مهر ۱۳۸۸ توسط مجمع عالی نخبگان ایران در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کلان:
به مشارکت طلبیدن متخصصان حوزه های «آموزش» و نقش آفرینان عرصه تعلیم و تربیت و آموزش در نقد، تحلیل و تحکیم نقش آموزش و مؤلفه های آن در تحقق سند چشم انداز ایران 1404
ایجاد عزم و اراده ملی برای تحقق سند چشم انداز ایران 1404 از طریق ایجاد تصویر یکسان از نقش و مولفه های آموزش به طور عام و آموزش کاربردی به طور خاص در مقام اجرا
تقویت نقش آموزش در جهت تحقق سند چشم انداز ایران در افق 1404
ایجاد دبیرخانه و بانک اطلاعات مرتبط و دائمی بمنظور مستند سازی های لازم در راستای طبقه بندی اطلاعات دریافت شده از همایش و ارجاع آن ها به مداخلی که به آن نیاز دارند و اجرایی نمودن آن پس از همایش
ایجاد پویایی خاص در زمینه اجرایی نمودن سند چشم انداز در کشور عزیزمان ایران اسلامی از طریق معرفی برترین ها و فعالان در زمینه آموزش چشم انداز ایران 1404 

محورهای کنفرانس:
ایجاد ارتباط شبکه‌ای (Networking) بین متخصصین در زمینه آموزش و استفاده بهینه از سند چشم‌انداز ایران 1404
رصد نظام های آموزشی موجود و هم اندیشی در خصوص اندیشه ها و اقدامات اصلاحی مورد نیاز با تأکید بر منابع درون و پیرامون
ایجاد بحث‌های کارآمد در راستای ارتقاء موضوع
اجرایی نمودن سند چشم‌انداز ایران 1404 و معرفی آن به افراد تاثیرگذار در آموزش به گونه‌ای که آنان به نوبه خود بر مخاطبان مرتبط با حوزه خود تاثیر خواهند گذارد
معرفی استانداردهای آموزشی (مجازی، مکاتبه‌ای و حضوری) و بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها
تهیه دستورالعمل‌های علمی و اجرایی به منظور ابلاغ به ادارات و سازمان های متولی امر آموزش
تعامل بین صاحبنظران