اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

First National Conference on Industrial Economics Iran

پوستر اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران

اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۴ تا ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 با وجود اهمیت مطالعات اقتصادی و کاربردی مرتبط با بنگاه های صنعتی، این حوزه از اقتصاد در ایران مورد غفلت قرار گرفته و توجه چندانی به این موضوعات که می تواند مسیر حرکت یک بنگاه صنعتی به سمت رشد و شکوفایی را تسهیل نماید، نشده است. بر همین اساس اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران توسط دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز در تاریخ 5 و 6 اسفند 1394 در شهر تبریز برگزار می شود. این همایش که با همکاری برخی از سازمان ها و دانشگاه های استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد گردید، بر روی آخرین مرزهای نظری و کاربردی اقتصاد صنعتی تمرکز خواهد نمود. هدف این همایش برقراری و تحکیم ارتباطات بین پژوهشگران و متخصصین با مدیران و تنظیم کنندگان مقررات صنایع مختلف است.

 

محورهای همایش:

ساختار بازار 
- درجه رقابت یا انحصار بازار
- تمرکز  
- صرفه ­های مقیاس
- موانع ورود
- تمایز کالا
- قدرت بازاری
- تبانی و کارتل
 
ادغام
- ادغام افقی
- ادغام عمودی
- ادغام توده‌ای
- یکپارچگی
 
تحقیق و توسعه
- تحقیق و توسعه (R&D)
- نوآوری (Innovation)
- حق مالکیت معنوی (Intellectual Property Right)
- حق تالیف (Copy Right)
- نشان تجاری (Trade Mark)
- حق ثبت اختراع (Patent)
 
تبلیغات
- تبلیغات اغوا کننده
- تبلیغات آگاه کننده
- تبلیغات مقایسه ­ای
- تبلیغات غیر مقایسه ­ای
 
 اطلاعات
- اطلاعات ناقص
- اطلاعات نامتقارن
- جستجوی قیمت
 
روش‌های قیمت ­­گذاری
- تبعیض قیمت و انواع آن
- قیمت­ گذاری خطی و غیر خطی
- قیمت ­گذاری حدی
- قیمت­ گذاری تهاجمی
- قیمت­ گذاری فروش بسته ­ای محصول (Bundling)
- قیمت ­گذاری فروش توامان محصول (Tying)
 
 کیفیت و ضمانت
-کیفیت
- دوام
- تبادل نوآوری و دوام
- ارتباط ساختار بازار با دوام محصول
- ضمانت
 
 کارایی
- کارایی اقتصادی
- کارایی تولید
- کارایی هزینه
- کارایی درآمد
- کارایی سود
 
روابط بین عناصر بازار
- جهت علیت بین عناصر بازار
- الگوی ساختار، رفتار و عملکرد (SCP)
 
 سیاست‌های عمومی توسعه رقابت و ضد انحصار
-خصوصی‌سازی
- آزادسازی
- روش­ های جلوگیری از انحصار
- اثرات رفاهی روش­ های مختلف قیمت­ گذاری

تنظیم مقررات یا مقررات ­گذاری (Regulation)
- دخالت دولت و نهادهای مقررات­ گذاری در بازار
- روش‌های مختلف مقررات­ گذاری اقتصادی
- طراحی مکانیسم‌های مقررات­ گذاری
- طراحی نهادهای مقررات­ گذاری
- قراردادها و انگیزه­ ها
- مقررات­ زدایی
 
نظریه بازی‌ها
- کاربرد نظریه بازی‌ها در اقتصاد صنعتی
- تبیین بازارهای انحصار چندجانبه با استفاده از نظریه بازی‌ها
 
 اقتصاد صنعتی و مدیریت استراتژیک

- سازمان بنگاه و بازار
- استراتژی بنگاه
- مزیت رقابتی
- تاثیر محیط و فضای کسب و کار بر بنگاه
- ذینفعان بنگاه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه
 
 جایگاه اقتصاد صنعتی در اقتصاد مقاومتی
  اقتصاد صنعتی در دوران پسا تحریم
 و سایر موضوعات مرتبطمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران