کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

پوستر کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- سن مسئولیت کیفری در ادوار قانون گذاری ایران و فقه جزایی اسلام: ادواری کردن سن یا ثابت کردن؟
- ضمانت اجراهای کیفری خاص اطفال و نوجوانان: سنتی یا نوین؟
- مفهوم کودکی در سیاست کیفری ایران و فقه جزایی اسلام
- سیاست کیفری افتراقی اطفال: نظام شکلی و ماهوی
- سیاست کیفری ایران در قبال بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
- کودکان و نوجوانان بزهکار: حمایت یا مجازات
- بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان : مشارکت مردم و نهادهای جامعه مدنی در سیاست کیفری ایران
- جایگاه خانواده و مدرسه در سیاست کیفری ایران
- سیاست کیفری ایران در پرتو اسناد بین المللی
- جایگاه دستاوردهای علمی در سیاست کیفری ایران
- سیاست کیفری ایران در قبال جرایمسازمانیافته علیه کودکان و نوجوانان: پیشرفت ها و چالش ها
- تبیین سیاست کیفری ایران در عدالت کیفری کودکان و نوجوانان با تمرکز بر لایحه آیین دادرسی کیفری
- جایگاه مددکاری اجتماعی در سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
- جایگاه اخلاق و معونیت در تعدیل سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

دبیر کنفرانس: دکتر حمید بهرامی
دبیر علمی: دکتر محمود میرخلیلی
دبیر اجرایی: حسین پور محی آبادی



مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان