همایش ملی سازه های هیدرولیکی

همایش ملی سازه های هیدرولیکی

National Conference on Hydraulic Structures

پوستر همایش ملی سازه های هیدرولیکی

همایش ملی سازه های هیدرولیکی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی سازه های هیدرولیکی محورهای همایش:

  • بررسی روش های مختلف آنالیز و طراحی سازه های هیدرولیکی
  • مدل های بهره برداری بهینه از  سازه های هیدرولیکی
  • کاربرد مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی در مهندسی سازه های هیدرولیکی
  • ارزیابی فنی و مقاوم سازی سازه های هیدرولیکی
  • زمین شناسی مهندسی و تکتونیک سد و سازه های هیدرولیکی
  • اثرات زیست محیطی طرح های هیدرولیکی
  • ارزیابی های اقتصادی - اجتماعی در مطالعات سازه های هیدرولیکی