سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

The Third National Conference on Farm Water Management

پوستر سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)

سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۸ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه تحقیقات خاک و آب و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای همایش:

 

برنامه ریزی آبیاری در شرایط کم آبی
کارآیی مصرف آب کشاورزی
مدیریت آب های شور و نامتعارف در مزرعه
ارزیابی سامانه‌های آبیاری در مزرعه
تأثیرویژگی‌های خاک، تناسب اراضی و الگوی کشت بر مدیریت آب در مزرعه
نقش مدیریت زراعی، حاصلخیزی خاک و ارقام گیاهی در مدیریت آب در مزرعه
کاربرد علوم و فنون نوین در بهبود مدیریت آب در مزرعه
نقش نظام های بهره برداری، آموزش و ترویج در مدیریت آب در مزرعه
عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی، اخلاقی و حقوقی مؤثر بر مدیریت آب در مزرعه
تأثیر آبیاری موضعی بر بهره برداری پایدار از خاک
تغییر اقلیم و تأثیرآن بر مدیریت آب در مزرعه