سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

3rd National CFD Applications Conference in Chemical Industries

پوستر سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن مهندسین شیمی ایران، تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

اهداف کنفرانس:
فراهم نمودن بستری برای تبادل نظر بین کارشناسان ، محققان و خبرگان علمی و صنعتی
عرضه دستاوردهای نوین محققان و پژوهشگران به مجامع علمی و صنعتی
شناسایی توانمندی های CFD و معرفی ابعاد وسیع کاربرد CFD در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، فرایند های پلیمری ، غذایی ، دارویی و ...
شناسایی محدودیت ها در اعتبار و کاربرد کد های CFD موجود و ترسیم افق پژوهشهای مورد نیاز این موضوع در کشور
معرفی نیاز های صنعت و مجامع علمی برای تعریف در قالب پروژه های پژوهشی

زمینه‌های علمی کنفرانس:

امسال کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی در چهار محور اصلی زیر مقالات را بررسی، انتخاب و ارائه خواهد کرد. اگر زمینه پژوهشی مقاله در هیچ یک از موارد زیر قرار نگیرد، مقاله تحت عنوان مباحث ویژه بررسی خواهد شد.

جریان های چند فازی
تکنولوژی های جداسازی
ماشین های دوار
انرژی و محیط زیست
جریان های پیچیده
تکنیک ها مدلسازی CFD و اعتبار سنجی
دستگاه های تبادل کننده حرارتی

 دومین مسابقه پویانمایی ایجاد شده بر اساس شبیه سازی های CFDعلاوه بر این همزمان با برگزاری کنفرانس، دومین مسابقه پویانمایی ایجاد شده بر اساس شبیه سازی های CFD نیز برگزار می شود که برای آثار برگزیده، علاوه بر درج مشخصات خالق اثر در سایت کنفرانس و مجله مهندسی شیمی ایران جایزه نفیسی نیز تعلق خواهد گرفت. موضوع باید بر اساس کاربردهای CFD در فرآیندهای مختلف مهندسی شیمی انتخاب شده باشد و کلیه فایل ها (ساخت هندسه، شبکه بندی، شبیه سازی و ...) روی یک DVD حداکثر تا تاریخ 17 اردیبهشت ماه 1390 به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردد.

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی