اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی

اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی

1th National Conference on Searching for Future City

پوستر اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی  - ایرانی

اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۳ توسط شرکت دیبا افق رایا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- چالشها، ارزش ها و الگوهای نظریه ای
- نظام مدیریتی، قانونی و اجرایی
- نظام اجتماعی و فرهنگی
- نظام اقتصادی و عملکردی
- نظام کالبدی - فضایی
- نظام محیطی و ایمنی

دبیر همایش: دکتر الهام امینی
دبیر علمی همایش: دکتر مجتبی رفیعیان
دبیر اجرایی همایش: مهندس ابوذر اکبری نیامقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی