اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

The first national conference on family health and lifestyle

اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی