همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

National Conference on Environmental Scieces and Sustainable Development

همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۰ توسط دانشگاه ملایر در شهر ملایر برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار