همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

National Conference on Entrepreneurship and Sustainability

پوستر همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- کارآفرینی و مدیریت جهادی

- کارآفرینی و آموزش عالی

-کارآفرینی و فرهنگ ایثار

- کارآفرینی و قوانین

- کارآفرینی و محیط فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی

- کارآفرینی و اشتغال زایی

- کارآفرینی و کسب و کار

- کارآفرینی و توسعه اقتصادی

- کارآفرینی و صنعت

- تاثیر دفاتر کارآفرینی در سازمانها بر رشد کارآفرینی

- و سایر محورهای آزاد در حوزه کارآفرینی و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار