اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

The first national conference on environmental research

پوستر اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ توسط دبیرخانه دائمی همایش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- آلودگی ها ومحیط زیست

- ارزیابی ومحیط زیست

- انرژی ومحیط زیست

- کشاورزی ومحیط زیست

- نانو ومحیط زیست

- پساب ومحیط زیست

- پسماند ومحیط زیست

- تنوع زیستی ومحیط زیست

- دریاها ومحیط زیست

- جغرافیا ومحیط زیست

- جنگل ها ومحیط زیست

- شیلات ومحیط زیست

- اقتصادومحیط زیست

- معماری ومحیط زیست

- عمران ومحیط زیست

- شهرسازی ومحی زیست

- توسعه پایدار ومحیط زیست

- بیوتکنولوژی ومحیط زیست

- گردشگری ومحیط زیست

- حقوق ومحیط زیست

- مدیریت محیط زیست

- اسلام ومحیط زیست

- فرهنگ ومحیط زیست

- آموزش ومحیط زیست

- فناوری های نوین ومحیط زیست

- و سایر ایده های نوین در جنبه حمایت و حفاظت از محیط زیست

 

 

ارتباط تنها از سایت همایش امکان پذیر می باشد.

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران