کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

National Conference on Energy Conservation

کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۶ توسط انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه خراسان) در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی