اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط موسسه بین المللی عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز در شهر شیراز برگزار گردید.


محورهای کنفرانس :

محورهای بخش مدیریت:
مدیریت و تکنیک های بهینه سازی
مدیریت کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
رهبری و رفتار سازمانی
مدیریت راهبردی
مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات
مدیریت استراتژیک و رقابت
مدیریت منابع انسانی
مدیریت مالی
مدیریت نکنولوژی، تحقیق و توسعه
مدیریت بازار
اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
حاکمیت سازمانی و مسئولیت اجتماعی
محورهای بخش حسابداری:
سیستم های اطلاعات حسابداری
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت ها
کاربرد روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت
تولید و حسابداری مدیریت
یافته های نوین و مباحث روز در حسابداری
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
روش های تأمین مالی در سازمانها
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
کاربرد اینترنت در حسابداری
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشورها
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل 44
تاثیر حسابداری در توسعه بازار سرمایه
نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
محورهای بخش اقتصاد:
فرهنگ و اقتصاد
اقتصاد مقاومتی
الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت
محور حماسه اقتصادی
بخش پولی و مالی
اقتصاد بین الملل
اقتصاد و اشتغال
صندوق توسعه ملی
گردشگری و اقتصاد
انرزی و اقتصاد
کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار
اقتصاد و جمعیتمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد