کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران

کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران

The Iranian National Conference on Environment and Energy

پوستر کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران

کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ توسط موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی صفاشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 محورهای کلی کنفرانس:

 - محیط زیست انسانی

محیط زیست طبیعی

- محیط زیست و صنعت

- محیط زیست و اقتصاد

- سیاست گذاری و مدیریت انرژی

محیط زیست و انرژی

- فن‌آوریهای نوین تولید، انتقال و توزیع انرژی

- انرژی های تجدید پذیر

- انرژی های تجدید ناپذیر

 

 مقالات پذیرش شده در کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران