دومین کنفرانس ملی اقتصاد

دومین کنفرانس ملی اقتصاد

پوستر دومین کنفرانس ملی اقتصاد

دومین کنفرانس ملی اقتصاد در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه مدیریت کنفرانس های علمی اندیشوران هزاره سوم و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:


 اقتصاد بازرگانی
- اقتصاد صنعتی
- اقتصاد انرژی
 - اقتصاد سنجی
- اقتصاد پولی
- اقتصاد کشاورزی
- اقتصاد مدیریت
- اقتصاد محیط زیست
- اقتصاد منابع
- اقتصاد شهری و روستایی
- اقتصاد برنامه ریزی
- اقتصاد بخش عمومی
- تجارت بین الملل
 
- راهکارهای توسعه مناطق آزاد: سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها
- توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
- توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
- اقتصاد و تولید ملی
- سرمایه گذاری و تولید ملی
- توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
- اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
- رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی
- اقتصاد در شرایط تحریم
- اقتصاد کشاورزی
- توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
 - توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی
 
 
- مباحث نوین در حسابداری
- اخلاق در حسابداری و حسابرسی
- حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده
- شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
- بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری
- حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
- ارتباط حسابداری با‌ صنـعت و جـامعـه
- رابطه حسابداری با حماسه سیاسی و اقتصادی
- حسابداری و فناوری اطلاعات