اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده

اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده

1st National Conference of Enterpreneurship Creativity and Organizations of the Future

اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۶ تا ۷ اسفند ۱۳۸۶ توسط شرکت اندیشه گران علم و فن آوری کارآفرینی ایرانیان در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس

 1. چالش ها و چشم اندازهای تحول اداری و تحقق دولت کارآفرین
 2. کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری و سازمان های آینده
 3. کارآفرینی، فناوری های نوین و سازمان های آینده
 4. کارآفرینی، کیفیت و سازمان های آینده
 5. کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و سازمان های آینده
 6. سازمان کارآفرین، سازمان آینده؛ (مدیران، ساختار، منابع انسانی)
 7. تجربیات کارآفرینانه در سازمان های پویا و پایدار
 8. تولید و به کارگیری ایده های جدید در سازمان های آینده
 9. کارآفرینی، خلاقیت و رقابت پذیری در سازمان های آینده
 10. راهبردهای کارآفرینانه برای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی
 11. کارآفرینی و خلاقیت در عصر اطلاعات
 12. جهانی شدن، کارآفرینی و سازمان های آینده
 13. چالش ها و چشم اندازهای تحقق جامعه کارآفرین
 14. متغیر های محیطی و کارآفرینی
 15. نقش رسانه ملی و مطبوعات در ترویج فرهنگ کارآفرینی
 16. تشکل های غیر دولتی کارآفرینانه NGOs
 17. پارک های فناوری، خوشه های صنعتی، توسعه کارآفرینی
 18. سرمایه گذاران ریسک پذیر، توسعه کارآفرینی
 19. الگوهای رفتاری، اخلاق و ارزش های کارآفرینانه
 20. نقش خودکارآمدی در رفتار کارآفرینانه
 21. آموزش و یادگیری کارآفرینی
 22. راهبردهای ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی


مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده