اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم

اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم

1National Conference on Drought and Climate Change

اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی در شهر کرج برگزار گردید.


اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم با همکاری پایگاه ملی مدیریت خشکسالی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت بحران کشور، ستاد فنآوری آب- خشکسالی- فرسایش و محیط زیست معاونت فنآوری ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها، وزارت نیرو صندوق بیمه کشاورزی، ایکاردا، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری، موسسات و مراکز تحقیقاتی و همچنین انجمن‌های علمی و مردم نهاد در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1390 برگزار خواهد گردید.

 

محورهای کنفرانس:

   محور خشکسالی

-  روش‌های پایش و پیش‌بینی خشکسالی

-  اثرات خشکسالی بر کشاورزی و منابع طبیعی

-  روش‌های حفظ و توسعه منابع آب و افزایش بهره‌وری در خشکسالی کشاورزی

- روش‌های مدیریت خشکسالی (ریسک و بحران)

-  بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی

    محور تغییر اقلیم

-  عوامل موثر بر تغییر اقلیم

-  مدل‌سازی تغییر اقلیم (جهانی و ریزمقیاس)

-   اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و منابع طبیعی

-  روش‌های مدیریت تغییر اقلیم در کشاورزی و منابع طبیعی

-  بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی

- اثرات تغییر اقلیم بر بیابان‌زایی و پدیده گردوغبارمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم