اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی پژوهش در مهندسی برق، رایانه و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

الگوریتم و نظریه محاسبات

سیستم های هوشمند و رایانش نرم

امنیت داده و شبکه

پردازش سیگنال

مهندسی نرم افزار

معماری کامپیوتر و سیستم های دیجیتال

و...