دومین همایش ملی چالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری ایران

دومین همایش ملی چالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری ایران

2nd National Conference on Challenges and Needs of Reform in Administrative System in Iran

دومین همایش ملی چالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری ایران در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در شهر اراک برگزار گردید.


با استعانت ازدرگاه ایزدمنان ،دومین همایش ملی چالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری ایران ازسلسله همایش های ملی تحول درنظام اداری کشوردرتاریخ 17و18 آبان ماه 1391درشهرک دانشگاهی دانشگاه آزاداسلامی واحداراک برگزارخواهد شد.افتخارما میزبانی اساتیدارجمندومحققین ودانشجویان عزیزدررشته های مختلف من جمله رشته های مدیریت درگرایش های مختلف  می باشد.باهمه تلاش وتوان برانیم تا  این همایش ملی درفضایی صمیمانه ،عرصه تبادل نظرهای علمی وارایه آخرین یافته های پژوهشی محققین توانمند کشورعزیزمان  باشیم.

محورهای همایش :
 

  • نقش دولت در تحول نظام اداری کشور
  • حل چالشها و مسایل نظام اداری کشور
  • مبانی فلسفی تحول در نظام اداری کشور
  • نقش تمرکز زدایی در تحول نظام اداری کشور
  • موانع اجرایی سیاستهای کلی نظام اداری کشور
  • تحول ساختاری در نظام مدیریتی ،نظام اداری و منابع انسانی
  • فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی
  • نقش ساختار جغرافیایی و تقسیمات کشوری در تحول نظام اداری

دبیر :

دکتر محمدصادق حری

دبیر علمی :

دکتر محمدعلی کرامتی

دبیر اجرایی :

مهندس رامین زارع