اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز

اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز

1st International Conference of HSE in Civil, Mine, Petroleum and Gas Projects

پوستر اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز

اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ تا ۷ شهریور ۱۳۹۳ توسط موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 HSE در صنایع نفت و گاز
- ایمنی ساخت
- حفاظت محیط زیست در پروژه های ساختمانی بزرگ
- بهداشت محیط در پروژه های ساخت
- ایمنی در پروژه های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای

HSE در صنایع معدنی
- ایمنی در صنایع استخراجی و فرآوری کانی
- حفاطت محیط زیست در صنایع معدنی
- بهداشت کار در صنایع معدنی بالادستی و پایین دستی

HSE در صنایع نفت و گاز
- ایمنی در صنایع بالادستی، انتقال و فرآیندی
- حفاطت محیط زیست در صنایع نفت و گاز
- ایمنی محیط کار در صنایع نفت و گاز

- شاخص های کلیدی ایمنی، محیط زیست و سلامت در صنایع مختلف
- مدیریت ریسک و HSE
- صنعت بیمه و ارتباط آن با شاخص های ریسک و HSE
- شاخص های مدیریتی HSE-MS
- نرم افزارهای HSE
- تجهیزات ایمنی
- تجهیزات حفاظت و مدیریت محیط زیست
- تجهیزات بهداشت کار

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی HSE در پروژه های عمرانی، معدن، نفت و گاز