دهمین کنفرانس ملی بتن

دهمین کنفرانس ملی بتن

10th National Conference of Concrete

پوستر دهمین کنفرانس ملی بتن

دهمین کنفرانس ملی بتن در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۶ مهر ۱۳۹۷ توسط انجمن بتن ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


موضوعات مقاله ها:

- تحلیل و طراحی سازه های بتنی (کدA)

- تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی (کد B)

-  تکنولوژی بتن (کد C) 

- دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی (کد D)

- افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی (کدE)

- اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی, صنعتی سازی, پیش ساختگی، ساخت بتن, حمل و ریختن، تراکم, عمل آوری و بتن آماده) (کدF)

- بتن و محیط زیست (توسعه پایدار) (کدG)

- مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی ) و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی( کدH)