دومین کنفرانس ملی بتن ایران

دومین کنفرانس ملی بتن ایران

02nd National Conference on Concrete

دومین کنفرانس ملی بتن ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۹ توسط انجمن بتن ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی بتن ایران