همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

National Conference of Contemporary Iranian Architecture and Urbanism

پوستر همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران

همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ تا ۲۶ فروردین ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران محورهای همایش:
مبانی زیباشناسی در معماری و شهرسازی ایران معاصر
مبانی فکری در معماری و شهرسازی ایران معاصر
ویژگی معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی
معماری و شهرسازی پایدار در ایران معاصر
معماری و شهرسازی معاصر ایران - گرایش ها چالش هامقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران