همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

1st National Conference on Chemistry and Chemical Engineering

پوستر همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی

همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید.


همایش ملی یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۸ تا ۲۹ آذرماه  ۱۳۹۲برگزار خواهد شد. این همایش با هدف ارتقاء سطح کیفی پژوهش و تحقیق در راستای محورهای روشهای نوین سنتز مواد شیمیایی-نانو شیمی-طراحی و مدل سازی مولکولی-بیو شیمی و بیو تکنولوژی-شیمی پلیمر ،رنگ و پوششها-الکتروشیمی،آبکاری و خوردگی-شیمی مواد رادیو اکتیو-شیمی دارویی-صنایع شیمیایی و صنایع غذایی-شیمی محیط زیست-بازیافت پسماندهای شیمیایی-نفت، گاز و پتروشیمی-طراحی راکتور و کنترل فرایند در مهندسی شیمی، و همچنین تبادل نظر علمی در این زمینه ها و ارایه روشهای نوین توسط محققان و دانشجویان مراکز علمی پژوهشی و دانشگاه ها و صنایع برگزار خواهد شد.

 

 


محورهای همایش:

- روشهای نوین سنتز مواد شیمیایی
- نانو شیمی
- طراحی و مدل سازی مولکولی
- بیو شیمی و بیو تکنولوژی
- شیمی پلیمر ،رنگ و پوششها
- الکتروشیمی،آبکاری و خوردگی
- شیمی مواد رادیو اکتیو
- شیمی دارویی
- صنایع شیمیایی و صنایع غذایی
- شیمی محیط زیست
- بازیافت پسماندهای شیمیایی
- نفت، گاز و پتروشیمی
- طراحی راکتور و کنترل فرایند در مهندسی شیمی