دهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

دهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق

10th National Congress on Cardiovascular

دهمین کنگره سراسری تازه های قلب و عروق در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۷ تا ۲۵ خرداد ۱۳۸۷ توسط انجمن آترواسکلروز در شهر تهران برگزار گردید.