دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

2nd National conference on the key Issues in civil engineering, architecture and urbanism in Iran

پوستر دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مهندسی عمران :

•    مهندسی سازه 
•    مهندسی ژئوتکنیک 
•    مدیریت ساخت و اجرا 
•    آموزش و توسعه مهندسی عمران 
•    مهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
•    نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک 
•    مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک 
•    مهندسی سد سازی و سازه های آبی 
•     فناوری‌های نوین در مهندسی عمران 
•    مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار 
•    ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
•    مهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

شهرسازی :

        بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
•          شهرسازی نوین و توسعه پایدار
•          سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
•          ناپایداری شهر و عوامل موثر
•     شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
•     حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
•    شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
•    تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
•    توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
•    کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
•    الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
•    المان های شهری و محورهای مرتبط
•    برنامه ریزی منطقه ای و شهری
•    طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
•    مشارکت در امور شهری
•    بهسازی و نوسازی شهری
•     ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
•    سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
•    بافت های تاریخی
•     جغرافیا ،برنامه ریزی ومدیریت شهری
•     بهسازی آثار تاریخی
•     جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
•     علوم جغرافیایی ومدیریت شهری
•    نوسازی شهری
•     کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
•     بازسازی بافت تاریخی
•     جغرافیا وشهرسازی
•     برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
•    شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
•     سایر ایده های نوین در زمینه شهرسازی وتوسعه پایدار

مهندسی معماری:

•    مصالح و فن آوری های نوین در معماری
•   معماری و هویت شهری
•    معماری پایدار
•    معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
•    روشها و فناوریهای نو در در معماری
•    انرژی های نو در معماری
•    سبک شناسی معماری
•    معماری خیابانی
•    تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
•    گرافیک شهری
•    معماری ومحیط زیست
•    معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
•    معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
•   مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
•   معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
•    معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
•   نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
•    الگوهای معماری بومی
•    معماری منظر
•   بوم شناسی
•   زیبایی شناسی در معماری
•   سایر ایده های نوین در زمینه معماری وتوسعه پایدار

مدیریت وبرنامه ریزی شهری :

•    فرهنگ شهر نشینی
•   شهروند و حقوق شهروندی
•   ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
•    تعامل در فضای شهری
•    روانشناسی محیطی
•    روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
•   شهر و حقوق شهروندی
•   طراحی وفضاهای شهری
•    مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
•    برنامه ریزی کالبدی شهری
•     برنامه ریزی منطقه ای و شهری
•     مدیریت شهری
•     برنامه های توسعه شهری
•    مدیریت پروژه های شهری
•    مدیریت بحران
•    برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
•    مشارکت در امور شهری
•    گردشگری شهری
•    ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
•   بهسازی و نوسازی شهری
•     نماهای شهری
•     تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
•   کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
•     مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها

محیط زیست شهری :

•   محیط زیست و انواع آلودگی ها
•    مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
•    برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
•   جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
•    شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
•    کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
•   شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
•   فضای سبز و محیط زیست شهری
•    مسائل محیط زیست کلان شهرها
•    اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
•    شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
•   اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
•   اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
•     مدیریت پسماند در شهرها
•   مدیریت حیات وحش شهری
•   مدیریت فضای سبز ومحیط زیست شهری
•    ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهریمقالات پذیرش شده در دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران