اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

1nd National conference on the key Issues in civil engineering, architecture and urbanism in Iran

پوستر اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران

اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس با همکاری دانشگاه فرهنگیان استان گلستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مهندسی عمران :

.مهندسی سازه
· مدیریت ساخت و اجرا
· آموزش و توسعه مهندسی عمران
· مهندسی زلزله و بهسازی لرزه‌ای
· نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
· مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
· مهندسی سد سازی و سازه های آبی .فناوری‌های نوین در مهندسی عمران
· مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
· ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
· مهندسی منابع آب، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی

شهرسازی :
· بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
· شهرسازی نوین و توسعه پایدار
· سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
· ناپایداری شهر و عوامل موثر
· شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
· حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
· شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
· تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
· توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
· کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
· الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
· المان های شهری و محورهای مرتبط
· برنامه ریزی منطقه ای و شهری
· طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
· مشارکت در امور شهری
· بهسازی و نوسازی شهری
· ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
· سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
 · بافت های تاریخی
· جغرافیا ،برنامه ریزی ومدیریت شهری
· بهسازی آثار تاریخی
· جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
· علوم جغرافیایی ومدیریت شهری
· نوسازی شهری
· کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
· بازسازی بافت تاریخی
· جغرافیا وشهرسازی
· برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
· شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
· شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
· سایر ایده های نوین در زمینه شهرسازی وتوسعه پایدار

مهندسی معماری :

· مصالح و فن آوری های نوین در معماری
· معماری و هویت شهری
· معماری پایدار
· معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
· روشها و فناوریهای نو در در معماری
· انرژی های نو در معماری
· سبک شناسی معماری
· معماری خیابانی
· تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
· گرافیک شهری
· معماری ومحیط زیست
· معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
· معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
· مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
· معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
· معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
· نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
· الگوهای معماری بومی
· معماری منظر
· بوم شناسی
· زیبایی شناسی در معماری
· سایر ایده های نوین در زمینه معماری وتوسعه پایدار

مدیریت وبرنامه ریزی شهری :

· فرهنگ شهر نشینی
· شهروند و حقوق شهروندی
· ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری 
· تعامل در فضای شهری 
· روانشناسی محیطی 
· روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست 
· شهر و حقوق شهروندی 
· طراحی وفضاهای شهری 
· مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری 
· برنامه ریزی کالبدی شهری 
· برنامه ریزی منطقه ای و شهری 
· مدیریت شهری 
· برنامه های توسعه شهری 
· مدیریت پروژه های شهری 
· مدیریت بحران 
· برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز 
· مشارکت در امور شهری 
· گردشگری شهری 
· ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری 
· بهسازی و نوسازی شهری 
· نماهای شهری 
· تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری 
· کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری 
· مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها 

محیط زیست شهری :

· محیط زیست و انواع آلودگی ها 
· مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها 
· برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری 
· جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار 
· شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن 
· کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست 
· شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست 
· فضای سبز و محیط زیست شهری 
· مسائل محیط زیست کلان شهرها 
· اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها 
· شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست 
· اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها 
· اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها 
· مدیریت پسماند در شهرها 
· مدیریت حیات وحش شهری 
· مدیریت فضای سبز ومحیط زیست شهری 
· ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری 
· نانو ومحیط زیست 
· روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست 
· فناوری های نوین و محیط زیست شهری 
· حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن 
· کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی 
· تغییر اقلیم ومحیط زیست 
· مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری 
· ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار 
· گردشگری ومحیط زیست 
· سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیستمقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری مباحث کلیدی در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی ایران