اولین کنفرانس استانی عمران - معماری

اولین کنفرانس استانی عمران - معماری

اولین کنفرانس استانی عمران - معماری در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۲ توسط کانون مهندسین آمل در شهر آمل برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس استانی عمران - معماری