همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا

همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا

Humanized Architecture And Urban planning National Conference

پوستر همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا

همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قزوین برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- شناخت نحوه تعامل انسان و محیط کالبدی
- شناخت نیازها و ظرفیت های انسانی در دستیابی به توسعه پایدار معماری و شهرسازی
- ایده پردازی و ارائه ی نظریه های جدید در معماری و شهرسازی
- شناخت راهکارهای توسعه و گسترش شهرهای انسان محور

 

 

محورهای همایش:

انسان، معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی
- چالش های پیش روی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی  در دوران کنونی
- ساختمان ها و المان های شهری و هویت ایرانی- اسلامی
- ارزش های انسانی اسلام در شهرسازی و معماری ایران
- الگوهای ایرانی – اسلامی نوین
    

ابعاد انسانی معماری و شهرسازی پایدار
- کاربرد فنآوری های نوین در رسیدن به معماری و شهرسازی پایدار
- نیازهای انسانی و معماری و شهرسازی پایدار
- راهکارهای رسیدن به پایداری اجتماعی به واسطه معماری و شهرسازی
- گردشگری و توسعه پایدار شهر قزوین
    

انسان، فرهنگ، معماری و شهرسازی
- آسیب شناسی فرهنگ ایرانی در رابطه با محیط کالبدی
- تاثیر عناصر کالبدی محیط بر فرهنگ
- راهکارهای ارتقای فرهنگ به وسیله معماری و شهرسازی
- بازتعریف روشهای طراحی معماری بر اساس سبک زندگی
    

مدیریت در معماری و شهرسازی
- اصول و معیارهای مدیریت در معماری و شهرسازی انسانگرا
- راهکارهای افزایش رضایت شهروندان از مدیریت شهری
    

روان شناسی در معماری و شهرسازی
- تاثیر محیط کالبدی بر رفتار انسان ها
- راهکارهای ارتقای سلامت روان به وسیله معماری و شهرسازی
- ارتقای حس امنیت به وسیله طراحی شهری
- الگوهای طراحی انسان محور

 

رئیس همایش: دکتر مرتضی موسی خانی

دبیر همایش: دکتر حسین سلطان زاده

دبیر اجرایی: دکتر مریم خستومقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا