دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

پوستر دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه عالی سیمای دانش و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی همایش:

-جایگاه و نقش مکانیزاسیون کشاورزی در تولید    
-فناوری های نوین در مکانیزاسیون کشاورزی    
-شناخت موانع و چالش ها در راهکارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی    
-مکانیزاسیون کشاورزی و کشاورزی دقیق    
-مکانیزاسیون خاک ورزی و کاشت در کشاورزی حفاظتی    
-مکانیزاسیون برداشت و پس از برداشت محصولات زراعی و باغی    
-نقش مکانیزاسیون کشاورزی در کاهش مصرف آب    
-مکانیزاسیون کشاورزی و توسعه پایدار    
-مدیریت ضایعات و پسماندها در کشاورزی    
-مدیریت و بهره وری سیستم ها در مکانیزاسیون کشاورزی    
-نقش انرژی های نو و تجدید پذیر در کشاورزی    
-مکانیزاسیون جنگل و مرتع    
-مکانیزاسیون نیشکر    
-استاندارد سازی در مکانیزاسیون کشاورزی    
-اقتصاد مکانیزاسیون، انتقال و پذیرش فناوری    
-نقش و جایگاه مکانیزاسیون در دامپروری و افزایش بهره وری    
-جایگاه و نقش مکانیزاسیون در شیلات و آبزیان    
-مکانیزاسیون و آمایش سرزمین با تاکید بر طرح احیای 550 هزار هکتاری استان خوزستان    
-نقش و جایگاه مکانیزاسیون کشاورزی در کاهش ریزگرد ها    
-طراحی و ارزیابی پروژه های مکانیزاسیونمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی