دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

The 2nd National Conference on Archaeology of Iran

پوستر دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

دومین همایش ملی باستان شناسی ایران در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۴ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۴ توسط دبیرخانه دائمی همایش ملی باستان شناسی ایران (دانشگاه بیرجند) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


برگزاری اولین همایش ملی باستان شناسی ایران که توسط دانشگاه بیرجند و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی کشور در اردیبهشت ۱۳۹۲ در دانشگاه بیرجند برگزارگردید با استقبال بی نظیر جامعه باستان شناسی کشور مواجه گردید که ارسال ۸۷۰ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش نشان از اهمیت موضوع داشت. شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند با آگاهی از نقش فعال و تاثیرگذار همایش مذکور با پیشنهاد تاسیس دبیرخانه دایمی همایش ملی باستان شناسی ایران موافقت نمود تا گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند نقش فعال تری در زمینه برگزاری همایشهای منظم باستان شناسی با همکاری سایر دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی داشته باشد.در این راستا پیشنهاد برگزاری دومین همایش ملی باستان شناسی ایران توسط دبیرخانه دایمی به اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ارایه و مورد موافقت قرار گرفت.به همین منظور دومین همایش ملی به امید خداوند متعال و نظر پرفروغ ثامن الحجج در آبان ۱۳۹۴ در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد گردید امید است برگزاری این رویداد بزرگ علمی بیش از پیش بستر مناسبی جهت هم اندیشی و خرد جمعی اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران عرصه باستان شناسی را فراهم کرده و به رسالت واقعی خویش که همانا انتشار آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی باستان شناسی و علوم میان رشته ای کشور است دست یابد.

 

محورهای همایش:

 پیش از تاریخ

-«مرز و مرزبندی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی؛ تعیین و مفهوم سازی .
- «برهم کنش های محیطی-انسانی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.
- «مطالعات محیطی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران
-«سازمان و سازمان بندی ها» (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و…) در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.
- «مطالعات و مقایسات میان فرهنگی» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران و نواحی مجاور آن.
-«باستان شناسی پیش از تاریخ، انسان شناسی/مردم شناسی و اتنوآرکیالوژی» در ایران؛ یافته ها و تحلیل ها.
-«اندیشه، فرهنگ مادی و تطور» در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.
- فرهنگ های بومی-محلی دشت ها، دره ها، دره/دشت های میان کوهی و ارتفاعات در دوره های مختلف پیش از تاریخی ایران.
- «فرایندهای تاثیرگذار بر تحولات» پیش از تاریخی ایران.
- «فرایندهای تاثیرگذار معاصر بر روند مطالعات پژوهشی» پیش از تاریخی ایران.

تاریخی:

-کاربرد روشها و مطالعات میان رشته ای در پژوهشهای دوران تاریخی
- آخرین دستاوردها و نویافته ها ی پژوهشهای باستان شناسی تاریخی
- جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی
- باستان شناسی ایلام: حلقه مفقوده باستان شناسی تاریخی
-اهمیت و ضروت مطالعات زبان شناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی
- کاربست لایه نگاری و روشهای گاهنگاری مطلق در پژوهشهای دوران تاریخی
-الگوهای استقرار در محوطه های تاریخی ایران
- برهم کنشهای فرهنگی محوطه های تاریخی ایران با مناطق همجوار
- چشم اندارهای نوین در مبانی نظری و روش شناسی باستان شناسی تاریخی ایران و جهان
- مدیرت منابع فرهنگی و میراث جهانی در ارتباط با محوطه های تاریخی

اسلامی:

- شکل گیری، سیر تحول و چشم انداز باستان شناسی دوران اسلامی در عرصه تعاملات ملی و جهانی (اهداف، رهیافت ها، رویکردها، روش ها، چالش ها، دستاوردها و تبعات)
- نقش و جایگاه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی در سیر تحول باستان شناسی
- باستان شناسی و میراث فرهنگی دوران اسلامی از دو دیدگاه برونی و درونی، مطالعات غیر مسلمانان و مسلمانان
- از میراث بازمانده تا آثار معاصر: آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجا
- جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی
-از مجموعه ها تا موزه ها و بانک های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار
-مطالعات باستان سنجی و فناوری اطلاعات در حوزه باستان شناسی دوران اسلامی: سیر تحول، کاربرد و دستاوردها
- ارتباط شهر و روستا در نظام جغرافیای اداری دوران اسلامی از دیدگاه باستان شناختی
- منابع، محیط، فناوری: صنایع، فنون، هنرها، حرف از تولید تا مصرف در پهنه های فرهنگی و چرخه نظام اجتماعی
-شبکه های ارتباطی: بستر جغرافیایی و نقش راهها در مبادلات اقتصادی، سیاسی ، نظامی، مذهبی و اجتماعی
- تاثیر جهان ایرانی – جهان اسلامی بر روند انتشار و انتقال علوم و فنون
-باستان شناسی پهنه های فرهنگی شهری و برون شهری و بناهای دوران اسلامی، و احیاء و کاربری آنها با نگاه به چالش‌های امروزیمیراث باستان شناختی، آمایش فرهنگی سرزمین و حیات پایدار
- میراث باستان شناختی دوران اسلامی: گزارش و معرفی

علوم میان رشته ای :

-باستانشناسی مولکولی
- باستانشناسی محیطی
- باستانشناسی دریایی
- قوم باستانشناسی
- جانورباستانشناسی
- گیاه باستانشناسی
- باستانشناسی جنسیت
-باستانشناسی زیر آب
- رایانه در باستان شناسیمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی باستان شناسی ایران