همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی

همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی

پوستر همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی

همایش ملی توسعه اقتصاد کشاورزی با رویکرد عزم ملی و مدیریت جهادی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ تا ۲۹ آبان ۱۳۹۳ توسط دانشگاه پیام نور استان تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- عزم ملی

- مدیریت جهادی

- خودکفایی محصولات استراتژیک

- امنیت غذایی

- سلامت غذایی

- هدفمندی یارانه ها

- اقتصاد مقاومتی

- آب

- خاک

- توسعه روستایی و کاهش فقر

- زنان روستایی

- مدل های رشد و توسعه

- سند چشم انداز

- سیاست گذاری های کلان و بخشی

-  سیاست گذاری های پولی و مالی

- سیاست های حمایتی وخرید تضمینی

- مزیت نسبی ،منطقه ای و رقابتی

-   ساختار مدیریت کلان بخش کشاورزی

- نظام مالیاتی کشور

-  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

-  بازاریابی وساماندهی محصولات

- اقتصاد رفاه

- کشاورزی دقیق

-  الگوی کشت

-  کشاورزی ارگانیک

- بیوتکنولوژی

-  انرژی

-  مدیریت ریسک

- پدافند غیر عامل

- و...