کنفرانس ملی معماری و عمران شهری

کنفرانس ملی معماری و عمران شهری

National Conference on Architecture and Civil Engineering 2018

پوستر کنفرانس ملی معماری و عمران شهری

کنفرانس ملی معماری و عمران شهری در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۶ تا ۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تربت جام برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


بر پایه مصوبات هیئت اجرایی و کمیته علمی کنگره، محورهای اصلی کنگره اعلام شد.

بر این اساس محورهای کنفرانس شامل موارد زیر می باشد.

معماری / عمران و فرهنگ
معماری / عمران و دین
معماری / عمران و سنت
معماری / عمران و اقلیم