ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

پوستر ششمین همایش مقررات ملی ساختمان

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ تا ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دائمی مباحث مقررات ملی ساختمان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:
-افزایش عمر مفید و ارتقای کیفیت بهره دهی ساختمان ها
-کمک به تغییر رویکرد طراحان و سازندگان ساختمان به موضوع مراقبت و نگهداری از ساختمان
-جلب مشارکت مراکز علمی و تجربی، متخصصان مرتبط با صنعت ساختمان و تشکل های مهندسی -به منظور انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه توسعه و به کارگیری سیستم های کنترلی خاص در مراقبت و نگهداری از ساختمان
-ایجاد ارتباط گسترده تر بین پژوهشگران و دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز
-آسیب شناسی موانع اجرائی جهت تحقق مراقبت و نگهداری بهینه از ساختمان ها


 محورهای همایش:

نگهداری و صنعت ساختمان
-نقش فن آوری های نوین ساختمانی در کاهش نیازمندی های تعمیر و نگهداری ساختمان ها
-تجربه های دیگر کشورها در امر تعمیر و نگهداری ساختمان ها
-معرفی سیستم های کنترلی و هوشمند مؤثر در بالا بردن سطح کیفی مراقبت و نگهداری از ساختمان
-روش های ارزیابی وضعیت سلامت ساختمان


نگهداری و فرهنگ بهره برداری
-نقش مردم در ترویج موضوع مراقبت و نگهداری از ساختمان
-نقش صنعت و سرمایه گذاری در مراقبت و نگهداری از ساختمان
-نقش ارگان ها و نهاد های تخصصی در بهبود کیفیت نگهداری و مراقبت از ساختمان ها


نگهداری و رویکرد های بهینه سازی ساختمان
-تحول صنعت ساختمان بر مبنای توسعه پایدار
-بهینه سازی مصرف انرژی و منابع (آب، خاک، هوا و ...)
-بهسازی و نوسازی ساختمان های موجود
-تأثیر سیستم های تأسیساتی بر عمر مفید ساختمان و ملزومات نگهداری و مراقبت از ساختمان
-مرمت و نگهداری ساختمان ها در  بافت های تاریخی- فرهنگی
-مقاوم سازی ساختمان های موجود


نگهداری و مراقبت از ساختمان از منظر حقوقی
-قوانین موجود در زمینه مراقبت و نگهداری از ساختمان
-مسئولیت حقوقی و قانونی ارکان صنعت ساختمان از دیدگاه مراقبت و نگهداری از ساختمان
-نقش صنعت بیمه در مراقبت و نگهداری از ساختمان


اثر طراحی معماری و شهرسازی بر مقوله نگهداری و مراقبت ساختمان ها
-نقش نگرش و فرایند طراحی معماری و شهرسازی در نگهداری از ساختمان ها
-نقش طرح های توسعه عمران شهری در عمر بهره برداری از ساختمان ها
-ضوابط و مقررات عمومی شهرسازی و معماری در زمینه بهره برداری از ساختمان ها


آسیب شناسی مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان
-تعیین محورها و مباحث شهر سازی و معماری در مبحث 22
-تأثیر مراقبت و نگهداری از ساختمان در کاهش خسارت های مادی و معنوی در حوادث و بلایای طبیعی
- راهکارهای اجرائی تعمیر ساختمان برای آسیب های موجود


مباحث عمومی
-آسیب شناسی موانع اجرای کامل مقررات ملی ساختمان
-آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-مباحث مورد نیاز در زمینه مقررات ملی ساختمان
-و سایر موضوعات مرتبط با مقررات ملی ساختمانمقالات پذیرش شده در ششمین همایش مقررات ملی ساختمان