دومین همایش مقررات ملی ساختمان

دومین همایش مقررات ملی ساختمان

2nd National Building Regulations Conference

پوستر دومین همایش مقررات ملی ساختمان

دومین همایش مقررات ملی ساختمان در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:
1.  ارتباط سیاست های کلان ساخت و ساز و مقررات ملی ساختمان
2.  آسیب شناسی و ضعیت موجود ساخت و ساز و راهکارهای اجرای مقررات ملی ساختمان
3.  لزوم تدوین مقررات و مباحث جدید با رویکردی به فن آوری های نوین

محورهای فراخوان مقالات:
1.  ارتباط سیاستهای کلان ساخت و ساز و مقررات ملی  ساختمان
2.  آسیب شناسی وضعیت موجود ساخت و ساز  با نگرش به مقررات ملی ساختمان
3.  راهکارهای ترویج  و اجرای مقررات ملی ساختمان و شناسائی موانع
4.  نقش آموزش و تحقیقات  در ارتقاء کیفیت ساخت و ساز
5. بررسی تجربه  تدوین و اجرای مقررات ساختمانی در کشور های دیگر
6.  جایگاه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار در تدوین اجرای مقررات ملی ساختمان
7.  بهینه سازی در استفاده از منابع و مصالح و تدوین  ضوابط اصلاح الگوی مصرف
8.  مدیریت بحران و جایگاه آن در مقررات ملی ساختمان
9.  جایگاه ایمنی و بهداشت محیط در مراحل ساخت و بهره برداری
10.  لزوم تدوین مباحث جدید مقررات ملی ساختمان و نقد مباحث موجود
11. ضرورت تدوین مقررات ملی ساختمان  برای فناوریهای نوین

راهنمای تهیه چکیده مقاله
طول چکیده ارسالی به دبیرخانه همایش،حداکثر یک صفحه و تا 200 کلمه باشد.
 چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman  اندازه 12pt و توسط نرم افزار MS-Word2003 در محیط ویندوز XP تایپ شده باشد.
چکیده فارسی با قلم B Nazanin اندازه 14 و توسط نرم افزار  MS-Word2003 در محیط ویندوز XP تایپ شده باشد.
فاصله بین خطوط آن یک باشد و فاصله پاراگراف جدید از خط قبلی 5/1.
 حاشیه ها 2 سانتیمتر از هر طرف و 5/2 سانتیمتر از بالای صفحه باشد.
 عنوان و مشخصات فردی و سوابق نویسنده در ابتدای صفحه مربوط به چکیده مقالات قید گردد.
متقاضیان می توانند چکیده مقالات خود را از طریق وب سایت دبیرخانه ارسال نمایند.مقالات پذیرش شده در دومین همایش مقررات ملی ساختمان