سمپوزیوم نانو 93

سمپوزیوم نانو 93

Nano symposium 1393

سمپوزیوم نانو 93 در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در شهر اصفهان برگزار گردید.


به دنبال برگزاری موفق اولین و دومین همایش نانو مواد و نانو تکنولوژی از سال 1389 تا کنون و با توجه به اهمیت موضوع فناوری نانو در حوزه های مختلف علم، سمپوزیوم نانو 93 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در تاریخ 23 و 24 اردیبهشت ماه سال 1393 برگزار خواهد گردید.امید است این سمپوزیوم فرصتی را فراهم آورد تا با تبادل یافته های علمی و فناوری، قدمی در مسیر رشد و توسعه کشور در این زمینه برداشته شود.

 


اهداف سمپوزیوم:

- فراهم آوردن محیطی مناسب جهت عرضه آخرین دستاوردهای محققان و دانشجویان بویژه در زمینه فناوری نانو در سراسر کشور در قالب مقالات و سمینارهای علمی
- ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی روزافزون دانشجویان و اساتید دانشگاه های سراسر کشور یا صنایع فعال نانو در سطح کشور
- ایجاد ارتباط هرچه بیشتر و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی و صنعتی پویا
- ارتقاء سطح علمی دانشجویان و شرکت کنندگان در سمپوزیوم از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی
- ایجاد پویایی و انگیزه مشارکت در فعالیت های علمی دانشجویی برای دانشجویان
- معرفی صنایع نانو کشور از طریق برگزاری نمایشگاه های جنبی صنایع فعال
-  ایجاد اوقاتی لذت بخش برای مدعوین و شرکت کنندگان در سمپوزیوم، از طریق برگزاری بازدیدهای جنبی

 

 

محورهای سمپوزیوم:

- ساخت و مشخصه یابی
- مواد پیشرفته
- الکترونیک و میکروسیستم
- بایو تکنولوژی و دارو سازی
- انرژی
- محیط زیست

 

 

 


ریاست سمپوزیوم: دکتر سید محمد امیری
دبیر علمی سمپوزیوم: رضا ابراهیمی کهریزسنگی
دبیر اجرایی سمپوزیوم: فرید نعیمی