دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی

دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی

2nd National Nano Materials and Nano Technology Conference

پوستر دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی

دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزد اسلامی واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش ملی نانو مواد و نانوتکنولوژی

محورهای همایش

  • نانو مواد
  • نانو لوله های کربنی
  • نانو ساختارها
  • نانو کامپوزیت ها
  • نانو کاتالیست ها
  • نانو پوششها
  • نانو الیاف و نانو سیم ها
  • کاربرد نانو در پزشکی


مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی