کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

National Conference on New Approaches in Science of Management, Economics and Accounting

پوستر کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت:
-مدیریت دولتی
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت صنعتی
- مدیریت مالی
- مدیریت بیمه
- مدیریت اجرایی
- مدیریت استراتژیک
- مدیریت ریسک
- مدیریت و فناوری اطلاعات
- مدیریت دانش
- مدیریت و برنامه ریزی
- مدیریت آموزشی
- مدیریت و سازمان
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت تولید
- مدیریت جهانگردی و گردشگری
- مدیریت و کارآفرینی

 

اقتصاد:
-اقتصاد بین الملل
- اقتصاد اسلامی
- اقتصاد توسعه
- اقتصاد پولی وبانکی
- اقتصاد انرژی
- اقتصاد محیط زیست
- مالیات و سیاستگذاری دولت
- اقتصاد بخش عمومی
- اقتصاد رفتاری
- اقتصاد کشاورزی
- اقتصاد اطلاعات
- اقتصاد فرهنگی
- اقتصاد ریاضی و نظریه بازی ها
-روشهای کاربردی اقتصاد سنجی
- اقتصاد فناوری اطلاعات
- چالش ها و راهکارهای اقتصادی
- اقتصاد در شرایط تحریم
- اقتصاد مقاومتی
- اقتصاد و تولید ملی

 

حسابداری:
-حسابداری مدیریت
- حسابداری صنعتی
- حسابداری دولتی
- حسابرسی و فاینس
- حسابداری بازرگانی
- حسابداری ارزی
- حسابداری پیمانکاری و پروژه ای
- اخلاق حسابرسی و حسابداری
- حسابداری در کسب و کار
- آموزش حسابداری
- حسابداری و فناوری اطلاعات
- حسابداری و بازار سرمایهمقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری