همایش منطقه ای اصل 44قانون اساسی و آینده مدیریت دولتی در ایران

همایش منطقه ای اصل 44قانون اساسی و آینده مدیریت دولتی در ایران

همایش منطقه ای اصل 44قانون اساسی و آینده مدیریت دولتی در ایران در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای ساوه ، تویسرکان ،خرم آباد ودورود، تحت حما در شهر نراق برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 

محورهای همایش:پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی ، موانع و چالشها
اصل 44 قانون اساسی و افزایش سطح عمومی اشتغال
اصل 44 قانون اساسی ،اهداف و چشم انداز
اصل 44 قانون اساسی ، عدالت اجتماعی
مالکیت واصل 44 قانون اساسی
اصل 44 قانون اساسی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری بخش دولتی
نقش سه قوه در اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی
اصل 44 قانون اساسی وارتقاء کارایی و بهره وری بنگاههای اقتصادی
تغییرات فرایندی و کاربردی ناشی از پیاده شدن اصل 44 قانون اساسی در هریک از بخشهای اقتصاد (دولتی ،تعاونی ، خصوصی )
اصل 44 قانون اساسی ، افزایش ثروت ملی و رفع محرومیت از جامعه اسلامی