اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

01st National Air Pollution and its Effects on Health's Seminar

اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۸۴ تا ۱۶ شهریور ۱۳۸۵ توسط موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت