پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

5th Nanotechnology Students Conference

پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۸ تا ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگده فناوریهای نوین پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف

هم افزایی اطلاعاتی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای فناوری نانو
افزایش سطح کیفی تحقیقات درزمینه فناوری نانو
آشنایی محققان فناوری نانو با تحقیقات انجام شدهمقالات پذیرش شده در پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو